yah_net.jpg

YOU ARE HERE  - OLET NYT TÄSSÄ 

2013

video

 

You Are Here on eksistentiaalinen musikaali. Päätapahtumapaikkana on New Yorkin metrotunnelien maanalainen elämä asukkaineen, menijöineen, tulijoineen ja soittajineen. Jatkuva monisuuntainen liike. Materiaalia on kerätty myös Berliinin, Lontoon ja Helsingin metroista. Kaikki eripaikkaiset kuva- ja äänimateriaalit limittyvät keskenään rytmiseksi kokonaisuudeksi.

Metrotunnelit ovat epäpaikkoja ja välitiloja, ne on rakennettu siirtymistä varten. Mutta juuri näissä siirtymätiloissa voi yhtäkkiä kaiken hälinän keskellä tapahtua toisenlaisia siirtymiä; pysähtymistä, keskittymistä - siirtymistä sisäänpäin.

Teoksen kuvasto palautuu ajoittain opaskarttojen “You Are Here / Olet Nyt Tässä “ merkintöihin, joilla voi paikantaa itsensä kaupunkien kartoilta. Lauseke on pysäyttävä. Videoelokuvassa se laajenee käsittämään koko maailmassa olemista ja läsnäolon vaikeutta arkielämässä. Päivät ja hetket lipuvat helposti ohi huomaamatta, merkille panematta. Ihmiset, tilanteet ja tilat vaihtuvat, on vaikeaa kiinnittyä mihinkään.

Pysähdy, hengitä, olet nyt tässä.

- - -

You Are Here is an existential musical, shot in the subway tunnels of New York City. Focusing on the subterranean life of New York, it´s comers and goers, musicians, commuters, continuous multi-directional motion and sound. Material for the video has been collected also from undergrounds of Berlin, London and Helsinki. All the various video and audio material interlace with each other creating a rhythmic ensemble.

Subway tunnels are transitional places built for transferring people from one point to the next. But suddenly in these chaotic places a different kind of transition may start happening: slowing down, centralization, focusing – traveling inwards.

The imagery of this work reverts from time to time to the “You Are Here“ markings with which one can locate oneself on the city maps all-over the cities of this world. The phrase is startling to me. In the video it expands to embody the whole concept of existence and the difficulty of being present in the everyday life. Days and moments pass by so easily unnoticed. People, situations and spaces change. It is challenging to attach oneself in anything.

Stop, breath, you are here, now.

Galleria ForumBox, Mediaboxi / 4.10. - 27.10.2013 ->


 


 

 

 

 

 

 

web__YouAreHere_press4.jpg

web_YouAreHere_press2.jpg
web_YouAreHere_press3.jpg